.: فصلنامه ها .:. جلد چهارم (پیاپی 13)،شماره 13

ر عنوان مقاله نویسندگان فایلادامه
1حساسیت برخی ارقام سیب‏ زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی 
مهدی نصر اصفهانی، رسول شریفی، نرگس نصراللهی، شیما رمضانی
2نقشه پراکنش ویروس های عامل پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی در مزارع گوجه فرنگی استان فارس 
عبداله کاربر، علی پاک نیت، ساسان قاسمی
3نوسانات فصلی جمعيت سفيده کوچک کلم، Pieris rapae (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران 
غلامحسین حسن شاهی، علیرضا عسکریان زاده، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور، فاطمه جهان
4برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان (استان فارس) با استفاده از فون حشرات آبزی 
سیده عاطفه حسینی، هادی استوان، سيد ابراهيم حسيني
5اندازه گيري باقيمانده سموم كلرپيريفوس و دلتامترين در گوجه فرنگي‌هاي گلخانه‌اي كرج به روش استخراج با فاز جامد 
شهرزاد محمدی، سهراب ايماني
6بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد (Lep : Pyralidae) Ephestia kuehniella روی خرمای رقم سایر 
نگار بهمنی، مسعود لطیفیان، بهار راد، هادی استوان
7تعيين زمان مناسب سمپاشي با استفاده از تله فرموني و درجه حرارت موثر روزانه براي کرم سیب Lep: Tortricidae)) Cydia pomonella در منطقه خان زنيان استان فارس 
سیده نگار دانش نيا، محمود عاليچي، بهرام حيدري
8مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه¬خوار گوجه¬فرنگی (Lep.,Noctuidae) Helicoverpa armigera در گرگان 
مهدی شعبانی پور، علی افشاری، محسن یزدانیان، سعید قدیری راد
9شناسایی ویروس¬های آلوده کننده کدوئیان منطقه شیراز و حومه با استفاده از آزمون¬های سرولوژیک و مولکولی 
زهرا ذوالانواری ، ساسان قاسمی، علی پاک نیت
10قارچ هاي بيمارگر حشرات گزينه اي در كنترل پسيل آسيايي مركبات Diaphorina citri 
هانا حاجي اللهوردي پور